Vanaf 2010 dragen onze medewerkers Goede Doelen voor, tijdens onze plenaire vergadering worden er vijf uitgekozen. Aan het eind van het jaar wordt een percentage van de omzet evenredig verdeeld over deze vijf Goede Doelen.
__________________________________________________________________________________________________

Goede Doelen 2017