Vanaf 2010 dragen onze medewerkers Goede Doelen voor, tijdens onze plenaire vergadering worden er meerdere uitgekozen. Aan het eind van het jaar wordt een percentage van de omzet evenredig verdeeld over deze Goede Doelen.
__________________________________________________________________________________________________

Uitreiking goede doelen cheques 2024 namens Kringloopwinkel Vollenhove

 

Donderdag 21 maart heeft kringloopwinkel Vollenhove goede doelen cheques uitgereikt aan 4 goede doelen. In januari mogen de vrijwilligers en medewerkers goede doelen opgeven, waarvan zij denken dat die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tijdens de AR-vergadering in februari, mogen zij deze toelichten aan hun collega’s en vind er een verkiezing plaats. Dit jaar zijn er 3 lokale goede doelen uit Vollenhove gekozen en 1 uit Emmeloord. De vertegenwoordigers van de gekozen goede doelen waren erg blij met deze donatie.

De vrienden van Nieuw Clarenberg: Vrienden van Nieuw Clarenberg is een stichting die door enkele vrijwilligers is opgericht en staat los van de zorggroep ZONL. De doelstelling is om de leefbaarheid in Nieuw Clarenberg te waarborgen. Ze dragen bij om initiatieven te ontwikkelen die buiten de financiering van de overheid en zorginstanties vallen. Ze hebben onder andere een beleeftuin, een duo fiets, rolstoelen, webcam en internetcafé gerealiseerd. Er zijn nog meer wensen en kleine projecten, bijvoorbeeld een nieuwe biljarttafel en het opvrolijken van de openbare ruimtes.

Allemaal goede initiatieven!  Aangedragen door Jantje Rook, vrijwilliger.

Liena Veenstra heeft namens de vrienden van Nieuw Clarenberg een cheque in ontvangst genomen t.w.v. € 625,00.

Heelal, Youth For Christ Emmeloord: Ik draag het Heelal een warm hart toe, omdat het de enige plek in de polder is waar jongeren samen kunnen zijn om hun ideeën uit te wisselen, maar ook om hun problemen bespreekbaar te maken. Het is ontzettend belangrijk voor pubers en jogvolwassenen om zichzelf te kunnen ontplooien en de hulp, d.m.v. jongerenwerk, aan te bieden wanneer dat nodig is, ongeacht hun achtergrond. Jongeren zijn de toekomst! Aangedragen door Han Schilder, medewerker.

Jettie Hijmissen heeft namens Heelal een cheque in ontvangst genomen t.w.v. € 625,00.

Stichting Present: Deze stichting heb ik aangedragen als goed doel, omdat ze mensen helpen die het zelf niet redden qua huis en tuin. Ze helpen dan met opruimen en opknappen zodat het overzichtelijk en bij te houden is. Aangedragen door Carina Buurkes, vrijwilliger.

Jessica van Benthem heeft namens Stichting Present een cheque in ontvangst genomen t.w.v. € 625,-

Stavib: Ik heb voor het goede doel gekozen voor Stichting STAVIB, wat staat voor: Stichting Aangepast Vervoer In Brederwiede. Deze stichting bestaat uit een groep van 30 enthousiaste mensen en een actief bestuur, die minimaal 1 dag per week zich inzetten om mensen met een beperking naar verschillende locaties van deur tot deur te vervoeren. Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, de dagopvang, de tandarts en vele andere mogelijkheden. Vandaar mijn keuze voor stichting STAVIB. Aangedragen door Janny Ziel, vrijwilliger.

Dhr. Veldkamp heeft namens Stavib ook een cheque ontvangen t.w.v. € 625,00.

Zo kunnen we laten zien, dat de verkoop van uw ingebrachte goederen, ook weer besteed worden aan goede initiatieven. Dus blijf vooral uw goederen inbrengen, wanneer het te groot is of heel veel, kunnen wij dit uiteraard ook bij u ophalen. Bel hiervoor met 0527-244000 om een afspraak te maken of kom langs in de winkel. Onze inname goederen is geopend op maandag t/m vrijdag van 9:00-16:00 uur en op zaterdag van 9:00-15:00 uur.

 

22-02-2023 Kringloopwinkel Vollenhove
Namens Stichting Kringloopwinkel Steenwijk e.o. mochten er twee cheques worden uitgereikt aan:

Goede Doelen cheque t.w.v. € 1250,00 voor Stichting Terminale Thuiszorg Noordoostpolder
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH) biedt ondersteuning  aan cliënten in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers in de thuissituatie of in de hospicevoorzieningen, de twee ‘Bijna Thuis Huizen’. De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt en zijn naasten zijn richtinggevend. Het ‘Er Zijn’ – het geven van aandacht en nabijheid – staat centraal bij het werk van onze goed opgeleide vrijwilligers.

Vrijwilliger van kringloopwinkel Vollenhove:

‘Lang geleden las ik een artikel in de Noordoostpolderkrant waarin een foto van een oud collega stond, ze was net gepensioneerd en geslaagd voor de cursus ‘Voorbereiding op de praktijk van Terminale Thuishulp’. Jaren later vertelde mijn buurvrouw dat zij zich afgelopen jaar had aangemeld als vrijwilliger bij Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder. Hiervoor moest ze eerst een cursus  volgen en kon daarna meelopen met een collega-vrijwilliger. De wensen, behoeften en verwachtingen van de client en de naasten zijn richtinggevend. Tijdens het verblijf wordt een kleine vergoeding gevraagd naar draagkracht.

Familie en cliënt zijn vaak blij omdat het thuis niet meer ging als b.v. de belasting voor de partner van de client te zwaar werd om 24 uur per dag zorg te verlenen. Het is geweldig dat er veel mensen zijn die dit werk vrijwillig doen, momenteel zo’n 80 vrijwilligers!
Ik ben erg blij dat er een financiële bijdrage geleverd wordt voor deze stichting, ik hoop van harte dat zij dit werk nog lang mogen voortzetten.’

Goede Doelen cheque t.w.v. € 1250,00 voor Stichting Voedselbank Steenwijkerland

In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Door werkloosheid, gezondheidsproblemen, schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen de problemen zich op.

Armoede kan iedereen treffen:
Ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen. Het overkomt hoog opgeleiden net zo goed als kansarme mensen. Er zijn veel vaste sponsoren (zie de website) en elke donatie is welkom! De pakketten kunnen (na screening en afspraken) worden opgehaald bij de R.K. kerk van Vollenhove en op het bedrijventerrein van Steenwijk.

Vrijwilliger van Kringloopwinkel Vollenhove:

‘Het is zo mooi dat er voedselpakketten worden weggegeven voor de mensen die het nodig hebben, iedereen moet genoeg eten in huis hebben. En wat ook erg belangrijk is, is dat er veel vrijwilligers zijn die zich hiervoor inzetten!’

 

Goede Doelen 2018
Namens Kringloopwinkel Vollenhove werden er woensdag 20-02-2019 twee cheques uitgereikt aan de vertegenwoordigers van STAVIB, Stichting Aangepast Vervoer In Brederwiede en Reanimaatje t.w.v. 500,-!

_________________________________

Goede Doelen 2017